FANDOM


A Vénusz-kulcs egy okkult, asztrológiai szimbolika, mely a Vénusz bolygó asztrológiai vonatkozásban értelmezhető két állapotán alapszik, ezért két vénusz-kulcs is létezik. A luciferánusok által gyakran használt szimbólum.

Jelentése Szerkesztés

A Vénusz-kulcsok a létezés szintjei közötti átjárókat nyitó "kulcsok": az egyik "a mennyek kapuja" kulcsa, ami a születést és az életet szimbolizálja, a másik pedig "a pokol kapuja" kulcsa, ami a a halált szimbolizálja.

Ábrázolások Szerkesztés

VenuszBolygoJele

A Vénusz bolygó jele az asztrológiában

A mennyország kapujának kulcsa a Vénusz bolygó egységes asztrológiai képjelében ábrázolódik. Ábrázolják latin karakterekkel is, ott a körformát O-val, a kereszt-formát pedig T-vel jelölik. A mennyország kapuja tehát a TO, vagy OTO karakterekkel is megidézhető szimbolikusan. (Bővebben lásd: ott!)

Érdekességként megjegyezhető, hogy az ókori egyiptomi kultúrában használt ankh a születés, és az örök élet szimbóluma volt, képjele pedig a Vénuszéval majdnem azonos; csak a kereszt-forma körrel érintkező vége hiányzik, vagyis ténylegesen T és O formákat adva.

A pokol kapujának kulcsa szintén a Vénusz bolygó egységes asztrológiai ábrázolásából vezetődik le, ott azonban a Vénusz másik állapota tükröződik, és a kör-forma mellett a kereszt-forma 45°-os szögben elfordul, ami a latin X és O betűkkel írható le. A pokol kapuja tehát az XO karakterekkel is megidézhető szimbolikusan. (Bővebben lásd: ott!)

Magyarázat Szerkesztés

Szabad szemmel a Vénusz általában vagy az esti égbolton, vagy a reggeli égbolton látható.Valószínűleg erről a megfigyelésről kaphatta a jelét a Vénusz és a két "kulcs" is erre vezethető vissza, amikor a sötétség csökkenőben van, és "megszületik" a fény a reggeli égbolton észlelhető a Vénusz ez a "menyország kulcsa" és fordítva, amikor csökkenőben van a fény és megszületik a sötétség, vagyis az esti égbolton újra felbukkan a Vénusz, az a "pokol kapujának kulcsa"