FANDOM


A PRS vagyis a Problem-Reaction-Solution (magyarul Probléma-Reakció-Megoldás) kifejezés David Icke-tól származik, amellyel az Irányítók egyik legkedveltebb, és talán legrégebbi hatalomgyakorlási technikájára világított rá.

Működése Szerkesztés

Prs-vazlat

PRS vázlatrajz

Lényege, hogyha a hatalom el szeretne érni valamit, de ehhez olyan intézkedéseket kellene foganatosítania, amelyek nagy ellenállásba ütköznének a társadalom részéről, akkor mesterségesen előidéz egy problémát, hogy maguk az emberek várjanak, és akarjanak valami megoldást. Ekkor pedig már ellenállás nélkül hozhatja el a hatalom a "megoldást", ami valójában a saját önös célja volt kezdettől.

A technika tehát fordítva működik, mivel mindig a lánc végéről indul: a hatalom eleve rendelkezik egy nem kívánt "megoldással" egy eleinte nem is létező problémára, majd miután megkreált/talált egy problémát, amelyre hivatkozhat, a kitűzött célját az emberek bevonásával és hozzájárulásával (illetve a média manipulatív elfogadtató munkájával) valósíthatja meg.

Tehát, akik nem ismerik e mintát, azok nem fogják észrevenni, hogy a hatalom elfogadtatott velük valamit, amire nem lett volna szükségük, és nem fogják felismerni azt sem, hogy valójában a hatalom volt maga a probléma forrása is.

Ennek egy formája, amikor a hatalom olyan elviselhetetlen, szélsőséges körülményeket teremt (politikai/gazdasági/környezeti), hogy az emberek önként fognak diktatórikus törvényekért és önkéntes jogfosztásért kiáltani, "mindegy, csak valaki csináljon már valamit" alapon. Ezután a hatalom előáll az előre megtervezett megoldással, így az emberek könnyebben elfogadják azt.

NPRS Szerkesztés

A No Problem-Reaction-Solution David Icke által megkülönböztetett válfaja a PRS-nek: lényege, hogy nem is kell valódi problémát létrehozni, elég a probléma illúzióját-tudatát elültetni a társadalomban a tömegmédia segítségével.

Példák a történelemből, illetve ilyen irányú törekvések a jelenben (2013) Szerkesztés

  • 2001. szeptember 11.-én saját országát bebizonyosodottan maga az USA kormánya támadta meg - az Irányítók törekvéseinek eleget téve -, ezután hamis indoklásokkal és "bizonyítékokkal" a "terrorizmus elleni harc" nevében ("probléma") jogalapot szolgáltatott magának a közvélemény előtt ("reakció") többek között arra, hogy korlátozhassa az USA állampolgárok jogait, és hogy egy minél kiteljesedettebb megfigyelési-rendszert építhessen ki az Államokban ("megoldás").
  • Hitler 1933. február 27-én felgyújtatta a Reichstagot, majd azt szocialista/zsidó (mai szóval) "terroristákra" fogta (vö: False Flag Operation), így ültetve el a német társadalomban a mindenhol leselkedő veszély érzését, ezáltal elfogadtatva a felhatalmazási törvényt, mely Hitlert gyakorlatilag teljhatalmú önkényúrrá tette.