FANDOM


OTOlogo

Az Ordo Templi Orientis (Keleti Templomosok Rendje) amit NEM szabad összekeverni a többi templomos renddel .

Akiket a köznyelv Templomosokként ismer (Szuverén Jeruzsálemi Templomos Lovagrend, röviden Templomosok, Krisztus Szegény Lovagjai, magyar nyelvjárásban "veres barátok", angolul Knights Templar) egy 1118/1119-ben alakult társaság, nagyon befolyásos szervezet. A lovagrend egyszerre volt katonai, egyházi és gazdasági hatalom (v.ö.: Irányítók).

A Templomosokhoz fűződik a középkorban az első nemzetközi pénz- és bankrendszer megalakítása (megsértve ezzel az uralkodók pénzverésének monopóliumát).

Az első nagymester Hugues de Payns volt, az utolsó Jacques de Molay.

Az Ordo Templi Orientis rövidítése O.T.O., ami egyezik az okkult OTO szimbólummal.

Története Szerkesztés

AlapításSzerkesztés

A Szentföldre igyekvő zarándokokat rendszeresen megtámadták a beduin banditák és a muszlim lakosság/milícia. 1119-ben Jeruzsálemből a Jordán-folyóhoz tartó 700 fegyvertelen zarándok közül hozzávetőlegesen 300-at lemészároltak és legalább 60-at rabszolgának hurcoltak el. Az incidens után a Szentföldre igyekvő zarándokok védelmére 9 francia keresztes lovag alapította meg a Templomos Lovagrendet II. Balduin jeruzsálemi király támogatásával, aki a Salamon-templom romjaiban helyezte el őket (innen kapták a nevüket).

Az 1128-as Troyes-i zsinat elismerte a rend létezését, latin szervezeti szabályozást (regula) kaptak.

A rend felemelkedéseSzerkesztés

A rendet sok befolyásos személy is támogatta (pápák, egyházi vezetők, királyok, nemesek), köztük először adományokkal, majd később kiváltságos jogokkal is (adómentesség).

A rend bukásaSzerkesztés

A rendből kizárt személyek elárulták a rendet IV. (Szép) Fülöp francia királynak, akinek érdeke volt a templomosok bukása a lovagrend felé meglévő tetemes hiteltartozása miatt.

A templomosokat koncepciós perekben ítélték el; a vezetőket máglyán megégették, a tagokat pedig megölték, valamint elkobozták a felhalmozott vagyonukat. Ezek vádjai igen súlyosak voltak, többek között:

Működése Szerkesztés

TemplarHierarchy

A rend hierarchiája

Templomos-lovag

Egy templomos lovag ruházata: fehér köpeny, annak közepén egy vörös templomos- avagy györgykereszt, valamint szürke páncél és sisak

Templar seal

Templomosok pecsétje

A rend működése a tagok között lényegében három fő rétegre osztható szét:

A lovagok nehézfegyverzetű elitkatonák, feladatuk a zarándokok védelme és a "hitetlenek" elleni harc. Általában több lóval és fegyverhordozóval is rendelkeztek, fegyverzetük hatalmas kardból, egy hosszú lándzsából és pajzsból állt. Képzettségük szintjét mutatja hogy szinte állandóan gyakorlatoztak, és nem érdekelte őket ki ellen küzdenek, és mennyien vannak. Brutális erőt képeztek mind a nehézlovasság, mind pedig a nehézgyalogság tekintetében. Kedvenc taktikájuk a nyílt harc, és a meglepetésszerű támadás. Amíg zászlójuk lobogott a csatatéren, addig soha nem hagyták el a helyszínt, és küzdöttek, amíg volt emberük.
A harcon kívüli időt vallásuk gyakorlásával és katonai szolgálattal (gyakorlatozás, őrségadás) töltötték ki.

A legnépesebb réteget a fegyverhordozók (sergent) adták, számuk többszöröse a lovagokénak. Feladatuk a lovagok támogatása, szolgálata, harcban pedig a nehézfegyverzetű lovagok tehermentesítése könnyűlovasságként. A lovagokéval ellentétben barna ruházatuk volt.

A harmadik réteg a rend papsága. Kiváltságuk közé tartozott, hogy csak a rend nagymestere és az egyház pápája adhatott nekik parancsot.


Okkult kapcsolatok és sátánizmus Szerkesztés

Az O.T.O utódszervezetei Szerkesztés

Templomosok Magyarországon Szerkesztés

Magyarországon hivatalosan a Bahlasti Ompehda képviseli a szervezetet. 2014 óta van jelen Magyarországon és azóta is sikeres utat jár be.

Kritika Szerkesztés

Külső hivatkozások Szerkesztés

HIVATALOS forrás: http://www.oto-hu.org/

Egyéb hivatkozások:

Konteó blog: A templomosok
Magyar Katolikus Lexikon: Templomos Lovagrend

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki