FANDOM


AllSeeingEye example

A Mindent Látó Szem

A Mindent Látó Szem (angolul All Seeing Eye) napjainkban (2013) az Irányító elit által egyik legtöbbször használt, így a hétköznapokban is az egyik legviszontlátottabb okkult szimbólum.

Általában egy talpán álló háromszögbe zárt szemként jelenik meg, melyet erős fénysugár övez, de előfordul háromszög nélkül is. Stilizált formájában egy a talpán álló háromszög, és egy, az annak belsejében, vagy csúcsán elhelyezett kör összetételeként különböző módokon találkozhatunk még vele. (Vesd össze: AO)

Eredete Szerkesztés

EyeOfHorus

Hórusz szeme

Az eredeti szimbólum az ókori Egyiptomban jelent meg mint Hórusz (a sólyomisten) Szeme. A mítosz szerint Hórusz elvesztette a bal szemét a Széth ellen vívott csatában, ám Thoth visszaadta neki. Az egyiptomiak Hórusz bal szemével a Holdat, jobb szemével a Napot azonosították. A szem a materiális világban megszerezhető tudás eszközének a szimbóluma is.

A történelem során több vallás is átvette ezt a szimbólumot, például a hindu és a keresztény vallás szimbólumai között is felfedezhetjük.

Jelentése az Irányítók (valamint a befolyásuk alatt szervezett titkos társaságok) értelmezésében Szerkesztés

A szimbólum sátánista értelmezésében Isten majmolását célozza, mivel a sátánizmus lényege, hogy Istent a "trónjáról" letaszítsák, hogy aztán a helyébe a Sátán léphessen. Mivel a vallásos tanok szerint Isten mindenhol ott van, és mindenről tud, ezért evidens hogy a Sátánnak is mindenről tudnia kell, így az Új világrend keretein belül szimbolikusan is jelzik, hogy mindenről tudni akarnak, és mindent szemmel akarnak tartani. (Vesd össze: "Nagy Testvér szemmel tart")

Az Irányítók egyértelműen az Új Világrend kifejezés fölé emelve megjelenítették a szimbólumot az Amerikai Egyesült Államok Nagy Pecsétje hátoldalán, az Atlantisz-Egyiptom-Római Birodalom-USA-NWO folytonosságot egyértelművé téve egy csonka piramis használatával, és egyéb más szimbolikákkal együtt (bővebben lásd: ott). Ez a változat felkerült az amerikai egydollárosra is, ami aztán innen vált a világ előtt igazán ismertté, hibásan "dollárpiramis" néven. Ezen kívül használja még logójában a DARPA által létrehozott Information Awareness Office (lásd: ott!), valamint a titkos társaságok zömében is elterjedt, közkedvelt szimbólum, de a tömegmédiában is előfordul (lásd alább).

Mindent Látó Szem a technológiában Szerkesztés

Ahhoz, hogy mindenkit és mindent szemmel tarthassanak, az Irányítók a technológiát hívták segítségül.

Pl. a Facebook, a YouTube, vagy a Google 3 olyan gigaprojekt, amely segítségével képesek az emberiség csaknem egészének életéről, gondolatairól, és szervezettségéről való rengeteg információt a világhálón megosztatni, így a világban zajló minden esemény különösebb erőfeszítés nélkül megfigyelhetővé, begyűjthetővé, rögzíthetővé és rendszerezhetővé válik a háttérben. Ráadásul, míg az emberek többsége számára ezen látszólag ártatlan szolgálatások ma (2013) már meghatározó részei életüknek, addig a háttérben rengeteg profitot is termelnek, mivel az áruvá valójában a felhasználók (és az adataik) maguk váltak. Ezek a szolgáltatók rendkívüli tárkapacitással rendelkeznek és az összegyűjtött összes adatot "örökre" eltárolják (valójában soha nem törölnek semmit, csak töröltként jelölik meg s így láthatatlanná teszik a felhasználók számára a törölt leveleket, bejegyzéseket, képeket, videókat, stb).

Az emberek nem feltétlenül célzott, de bármikor lehetségessé váló megfigyelése, figyelem alatt tartása, esetleges megfélemlítése, vagy irányítása céljából globálisan kiépített ún. térfigyelő-kamerarendszereket alkalmaznak. Az Amerikai Egyesült Államokban a kamerák mellé telepített hangszórókon keresztül az illetékes szervek nem csak megfigyelni képesek az egyéneket, de valós időben rájuk is tudnak szólni, ha valamely törvény szerinti előírásnak nem tennének eleget járáskelésük közben - az engedetlen polgárok viselkedését a kamerával felvételen rögzíthetik, és vele eljárást indíthatnak bárki ellen. 2013-ban Budapesten is felszerelték az első beszélő kamerát. [2]

A Samsung cégnél dolgozó szoftverfejlesztők elmondása szerint a legtöbb mobiltelefon rendelkezik egy rejtett funkcióval, melynek segítségével a mobilhálózaton át továbbított speciális parancs kiadásával a telefon lehallgatóvá változik, a környezetében hallható hangokat (beszélgetés) a mobilhálózaton keresztül továbbítja. A funkció a telefon kikapcsolt állapotában is működik, csak az akkumulátor eltávolításával állítható le (ezért a 4G-s telefonok egy részén az akkumulátor már csak torx-csavarhúzóval szerelhető ki, mellyel a legtöbb felhasználó nem is rendelkezik). A mobiltelefonok segítségével az emberek mozgása is nyomon követhető, cellainformációk, ill. újabban a GPS-technológia segítségével. A mobilszolgáltatók az emberek mozgását leíró cellainformációkat és az SMS-eket fél évig, a beszélgetéseket és az internetforgalom csomagfejléceit három napig tárolják (bár ezzel kapcsolatban ellentmondásos információk is napvilágot láttak). (Lásd még: Echelon-rendszer)

A szimbólum használata a hétköznapokban (tömegmédia, cég-logók, stb.) Szerkesztés

A szem-ábrázolások értelemszerűen tv-társaságok, őrző-védő cégek, és optikus-látszerész üzletek logóiban egyébként is logikusak lennének, azonban gyakran ezeken is több másik okkult szimbólumokkal együtt tűnnek fel, ami ezen cégek úgymondott "hovatartozását", és a köztük felfedezett összefüggések logikusságát még egyértelműbbé teszi.

PirosPirula szerint nem véletlen, hogy a XXI. század egyre hétköznapibbá váló eszközeinek neve elé egy i-betűt raknak (pl. iPhone): ez is egy jelzés, mivel az i hangzó angolul kiejtve "áj"-ként hangzik, ami a szintén angol eye, 'szem' jelentésű szó kiejtésével azonos. Ez burkolt utalás arra, hogy ezekkel a technológiákkal már mindent láthatnak.

Piramisforma, kiemelt csúcsa mögött fénnyel/Napkoronggal Szerkesztés

Háromszög egybemetszése körrel/szemmel Szerkesztés

Egyszeműség, fél szem kiemelése Szerkesztés

Kézjelek, egyéb Szerkesztés

Bibliai vonatkozás Szerkesztés