FANDOM


Definíció Szerkesztés

A materializmus korunk (2012) uralkodó világnézete. A materializmus alapelve, hogy a valóság minden jelensége leírható anyag és energia kölcsönhatásaként - a tudatot és gondolatiságot beleértve. Amikor itt materializmusról beszélünk, a modern fizikaiságot is a materializmushoz soroljuk; annak ellenére, hogy a modern fizika ismer anyagtalan kölcsönhatásokat.

Az uralkodó világnézet a materializmus egyik specifikusabb fajtája: a tudományos materializmus. A "tudományos" szó arra utal, hogy az alapvetően materialista világnézet ötvöződik a formális logika, analitikus gondolkodás és kauzalitás alapelveivel. Mindezekre összefoglalóan hivatkozunk a materializmus kifejezéssel.


Története Szerkesztés

Alapelvei Szerkesztés

Ellenpéldák, ellentmondások Szerkesztés

  • A világegyetem tágulása: a távoli csillagok és fénylő égi jelenségek színképelemzéséből arra következtetünk, hogy a világegyetem gyorsuló mértékben tágul. Ez a tágulás izotropikus, azaz minden irányban állandó, attól függetlenül, hogy hová helyezzük a nézőpontunkat. Másképp fogalmazva, az univerzum minden pontján, minden pillanatban új tér keletkezik, látszólag a semmiből. Ez következésképpen azt is jelenti, hogy a világegyetem összes energiája folyamatosan, minden pillanatban növekszik, hiszen akár a Higgs-mező, akár a nullponti energia felől közelítjük a kérdést, az üres tér is rendelkezik véges energiával (vesd össze: energiamegmaradás). Hogy az energiamegmaradás tétel ne sérüljön, a modern fizika feltételez egy láthatatlan és érzékelhetetlen energiaformát a világegyetemben, ami fedezi a tágulás energiaigényét: ez az ún. sötét energia ("dark energy"). A sötét energia létezésére a mai napig (2012 november) semmilyen közvetlen bizonyíték nem létezik, az elfogadott álláspont szerint azonban az univerzum teljes energiájának kb. 75%-át adja. Vegyük észre, hogy az univerzum tágulásának ténye egy ellentmondás; a közvetlen magyarázat egyszerűen a tapasztalati tény, miszerint tér és energia keletkezik folyamatosan, gyorsuló mértékben, az univerzum minden pontján, a semmiből. Ez sérti mind az energiamegmaradás, mind a kauzalitás alapelveit (mivel a keletkezésnek, bővülésnek nincs "oka"), ezért a tudomány - a kauzalitás univerzalitásának feladása helyett - kényszerűen előállt a sötét energia fogalmával. Amivel, valljuk be, elég egyértelműen színt vallott.