FANDOM


Kreacionizmus alatt azon világnézetet értjük, amely szerint a földi életet célirányosan egy magasabb rendű entitás - pl. egy vallás istene(i) vagy egy földönkívüli faj - teremtette (kreálta). Ebbe a világnézetbe soroljuk különböző kultúrák, vallások teremtésmítoszait, pl. a bibliai teremtéstörténetet is. A kreacionista világnézetek szöges ellentétben állnak az evolúciós elmélettel, ezért tagadják azt, bár a különböző vallások képviselői (miután elhiszik az evolúcióelmélet bizonyított voltát) tesznek lépéseket a teremtés és az evolúció közötti ellentmondás áthidalására. A tömegmédia és a "hivatalos" tudományos álláspont a kreacionizmust áltudománynak nyilvánítja teológiai alapjai miatt.

Elmélet Szerkesztés

Intelligens tervezés Szerkesztés

Külső hivatkozások Szerkesztés

Valami nem stimmel az evolúcióval

Valami nem stimmel az evolúcióval

Vita az evolúcióról