FANDOM


Imf-logo

Az IMF logója

Az International Monetary Fund (magyarul Nemzetközi Valutaalap) az Irányítók egy kormányok feletti, nemzetközi pénzügyi végrehajtó szervezete.

Feladata Szerkesztés

Az IMF feladata hivatalosan a(z):

 • nemzetközi monetáris együttműködés elősegítése, konzultációs fórum lehetőségének kialakítása
 • nemzetközi kereskedelem bővítése és kiegyensúlyozott növelése
 • árfolyam-stabilitás megteremtése, versenyszerű leértékelések elkerülése
 • a tagországok részére sokoldalú fizetési rendszer megteremtése a folyó műveletekre és a devizakorlátozások megszüntetése
 • fizetési mérleg egyensúlyhiányának rendezésére segélynyújtás, pénzügyi erőforrások biztosításával

http://www.econom.hu/imf/

Története Szerkesztés

1944-ben a Bretton Woods-i konferencián alapították azzal a céllal hogy segítse a tagországok pénzügyi együttműködését, a gazdaság fellendítését, a foglalkoztatottság emelését és a bajba jutott gazdaságok megsegítését. 1947-ben kezdte meg működését. Székhelye az USA-beli Washingtonban található. Jelenleg (2012) 187 tagországot tömörít.

Működése Szerkesztés

Az IMF tagjaivá csak azok válhatnak, akik az alábbi három feltételnek megfelelnek:

 • csak országok lehetnek, és a tagfelvételt a kormányok kérhetik
 • vállalják az alapszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítését
 • önálló külgazdasági tevékenységet folytatnak oly módon, hogy ennek feltételrendszerét is önállóan alakítják

Az IMF élén a Kormányzótanács (tagországok által kinevezett kormányzók és kormányzóhelyettesek tanácsa) áll, amely évenként egy alkalommal a Közgyűlésen dönt a felmerülő kérdésekben. A Kormányzótanács választja az Alap vezetőjét, a vezérigazgatót, 5 évenként. A vezérigazgató egyben az Ügyvezető Igazgatóság elnöke is. Az Ügyvezető Igazgatóság az Alap rendszeres tevékenységet végző szervezeti egysége, amelynek élén a vezérigazgató áll. Az Ügyvezető Igazgatóság 22 tagú. Az IMF szervezetének jellemzően fontos részét jelentik az ad hoc bizottságok és az állandó bizottságok, amelyeket meghatározott feladatok ellátására hoznak létre, hatáskörüket a Kormányzótanács határozza meg.

Az IMF a döntéshozatalnál az úgynevezett súlyozott szavazási gyakorlatot alkalmazza. A Kormányzótanács minden tagját 250 alapszavazat illeti meg, a változó rész a kvóták alapján határozódik meg. Az IMF tagállamainak a Valutaalap alaptőkéjéből való részesedését kvótának nevezzük. A kvóta meghatározásához a következő adatokra van szükség:

 • bruttó hazai termék, illetve a nemzeti jövedelem alakulása
 • adott ország gazdasági teljesítménye
 • nemzetközi tartalékszint
 • külkereskedelmi forgalom alakulása
 • fizetési mérleg alakulása

Az alaptőkéhez való hozzájárulás meghatározását követően a kvóta befizetése teljes összegben történik, 25%-ban szabadon átváltható valutában és 75%-ban a tagország valutájában. A kvóták felülvizsgálatára 5 évenként kerül sor. A kvóta a tagország súlyát jelzi az egyes területekben, és az alábbiakat is meghatározza:

 • forrásokhoz való hozzáférés mértéke
 • lehívható hitelek nagysága
 • az SDR-ből való részesedés
 • adott ország szavazatai

Kritikája Szerkesztés

Az IMF-et rendszeresen éri az a (nem alaptalan) kritika hogy a nemzetgazdaságok gyengítése, kiszolgáltatottá tétele a feladata. Az 1998-2003-as argentin válságot hagyományosan az IMF tevékenységéhez kötik.

Az IMF és Magyarország Szerkesztés