FANDOM


A humanizmus korunk meghatározó filozófiai irányzata, egyik vezérlőideológiája. A közhiedelemmel ellentétben nem emberségest jelent, hanem emberközpontút.

Jellemző gondolati áramlatai Szerkesztés

  • Emberközpontúság
  • Ateizmus
  • Az ember a természet felett áll, kedve szerint alakíthatja
  • Liberalizmus
  • Darwinizmus és szociáldarwinizmus, az emberiség biológiai, intellektuális és társadalmi fejlődésébe vetett vakhit
  • Materializmus

A jellegzetes humanista ember tehát: ateista, jellemzően negatív vallási sztereotípiákkal, liberális, önző, hisz a demokráciában, de ha a többség akarata vagy véleménye ellenkezik az övével, felháborodik, hisz a liberális piacgazdaságban, és vagy nagyvárosban lakik, vagy oda vágyik, a kisvárosi vagy falusi életet unalmasnak és elmaradottnak találja.

Kialakulása Szerkesztés

A francia forradalom, az 1848-as európai forradalmak és az ipari forradalom nagyban segítették a humanizmus vezérlőideológiává válását.

Humanizmus, mint vallás Szerkesztés

A humanizmust értelmezhetjük úgy is, mint egy istenkép nélküli vallást. Pontosabban a többi vallástól eltérően a humanizmus Istent "letaszítja trónjáról" vagy figyelmen kívül hagyja, helyébe pedig maga az Ember kerül (vö. Sátánizmus).

Külső hivatkozások Szerkesztés

2012 blog - Humanizmus és városi létforma : [1]