FANDOM


Eleve elrendeltségnek, vagy -elrendelésnek, idegen kifejezéssel determinációnak nevezzük azt a filozófiai világnézetet, amely azt feltételezi, hogy a világon minden folyamat már megtörténte előtt meghatározásra került, bevégződése megmásíthatatlan, elkerülhetetlen - ebből adódóan a hétköznapi értelemben vett "véletlen" pedig értelmezhetetlen fogalom.

E meghatározottság vallási nézettől függetlenül magyarázható:

  • materialista értelemben: a fizika szabályainak megfelelően a valóság egyetlen szuperképletben összesíthető, melyből az egyes jelenségek kölcsönhatásainak lépésenkénti folyományai előre kiszámíthatóak, illetve ugyanezen ok-okozatiságuk akár visszamenőlegesen is visszafejthetőek - ez azonban a fizikai szabályok eleve meglétére, okára nem ad magyarázatot
  • vallásos értelemben: a létezés minden egyes formáját és folyamatát Isten teremtette meg, tehát minden az általa meghatározottak szerint létezik és fog létezni - ez azonban paradox módon szembemenni látszik a szintén a teremtés részeként hangoztatott "szabad akarat" fogalmával

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki