FANDOM


Atlantisz egy történelem előtti civilizáció volt a Földön. Lakói nem emberek voltak, hanem a fizikai léthez az embernél kevésbé kötődő lények, akik fizikai síkon általában 4-5 méter magas humanoidokként, szárnyakkal vagy éppen szárnyak nélkül jelentek meg. Az atlantiszi lények az embernél jóval fejlettebb intelligenciával bírtak, civilizációjuk sokkal magasabb szintű természettudományos ismeretekkel rendelkezett, mint a jelenkori emberi civilizáció. Atlantiszt a legtöbb esetben pozitív, jóságos, istenközeli kultúraként mutatják be, ez azonban az ő tevékenységük eredménye: az atlantiszi holt lelkek a mai napig jelen vannak a földi asztrálvilágban, és valójában ők az egyik legfontosabb szellemi háttérerő az Irányítók mögött. Az Irányítók jelentős része emberi testbe leszületett atlantiszi.


Története Szerkesztés

Az atlantisziak egy idegen csillagrendszerből érkeztek, ahonnan száműzték őket, több százezer évvel ezelőtt. A Naprendszer ura ekkor még a Lemuria, más források terminológiájában Ataizisz nevű civilizáció, illetve szellemcsoportosulás. A földi teremtést Lemuria kezdte meg, évmilliókkal ezelőtt, Atlantisz pedig érkezésekor felajánlotta segítségét. A földi élet sokszínűségének kialakítását együtt kezdték meg, azonban a harcias Atlantisznak egészen más elképzelései voltak az élet természetét illetően, mint a békés Lemuriának, s hamarosan agresszívan léptek fel, a földi teremtés feletti irányítás megszerzése érdekében. Lemuria elutasította a harcot, és inkább száműzetésbe vonult a Naprendszer Phaeton nevű bolygójára, melyet Atlantisz később megsemmisített - ekkor a Marsra költöztek tovább, s a marsi asztrálvilágban élnek a mai napig is. Atlantisz a saját elképzelései szerint formálta tovább a földi teremtést, érdeklődése pedig elsősorban az ember felé fordult. Az ember végső testbe helyezését, tudatalatti s főleg indulatvilágának kialakítását Atlantisz végezte el. Atlantisz ültette bele az emberbe a csoportokra szakadás, a csoportgyűlölet és a csoportok közötti harc iránti vágyat, valamint Atlantisz hozta létre az emberi tudatalattiban azokat a kiskapukat, melyek segítségével az Irányítók a mai napig is képesek egész emberi társadalmakat irányítani, tömegkommunikációs eszközök segítségével.

Atlantisz játékszernek tekintette (és tekinti) az embert, évezredeken át kísérletezgetett rajta, különböző embertípusokat, rasszokat létrehozva, majd a Föld színéről eltörölve, ha nem találta őket megfelelőnek. Az atlantiszi lények, 4-5 méter magas "istenalakokként" megjelenve különböző emberi törzsek előtt, egymás elleni harcra biztatták azokat, vagy különböző szörnyeket teremtett, s azokat uszította az emberekre, így téve próbára erejüket, agresszivitásukat, találékonyságukat. Végül a galaxis magasabb szellemiségei megelégelték azt, amit Atlantisz a földi emberrel művel, és mintegy 25-26 évezreddel ezelőtt közbeavatkoztak. Elpusztították Atlantiszt, az emberiséget felszabadították, az atlantisziaktól pedig elvették a fizikai sík feletti közvetlen hatalmat. Az Atlantisz elleni masszív támadás eredménye volt az a kataklizma, melyet az emberi emlékezet vízözön néven tart számon, a világ szinte minden ősi (legalább 2-3000 éves) kultúrájában.