FANDOM


GreatSealOfUSA small

A Pecsét elülső, és hátulsó oldalai

Az Amerikai Egyesült Államok Nagy Pecsétje (The Great Seal of The United States of America) olyan pecsét, amely szokatlanul két oldalú, így ahol ábrázolásra kerül, látható oldala "mögött" egy másik "rétege" is megbújik. A Pecsét a számmisztika eszközeit is használva mágikus erőket idéz meg (Lásd ott!), továbbá rendkívül jól jellemzi az Amerikai Egyesült Államok valódi világi szerepét az Irányítók befolyása alatt. Megjelenik az amerikai egydollároson is.

Szimbolizmus Szerkesztés

A Pecsét szimbolikájában meghatározó, hogy a dolgok visszatérően 6-os és 13-as csoportokban jelennek meg.

Az elülső oldalon Szerkesztés

GreatSealOfUSA observe

A Pecsét elülső oldala

Az elülső oldal központi alakja a Bold Eagle ("Bátor Sas"), amerikai nemzeti jelkép. A sas feje felett égi/mennyei/túlvilági/asztrológiai (?) minőségben egy kör alakba rendezett 19 hurkú felhőzetben, 48 (4*12) fénysugár előtt, kék alapon 13 csillag helyezkedik el a zsidóság Dávid csillagát (Lásd: Hexagram) formálva. A csőrében tartott szalagon az "E PLURIBUS UNUM" (latin kifejezés, magyarul "sokból egy") 13 betűből áll, az előtte elhelyezkedő árpádsávos pajzson 13 csík látható, a jobb lábában 13 levelű és 13 bogyójú olivaágat, bal lábában 13 nyílvesszőt tart. A zárt karmok azt jelzik, hogy a sas nem odaadja, hanem elveszi a béke és a háború eszközeit. Kétféle farktolla van; az egyikből 9, a másikból 11 darab (Vesd össze: 9-11 számkombináció), továbbá a szárnyai 66 (6*11, illetve 2*33) tollból tevődnek össze.

A hátulsó oldalon Szerkesztés

GreatSealOfUSA reserve

A Pecsét hátulsó oldala

Központi alakja egy csonka piramis, a csúcsa helyén a mindent látó szem helyezkedik el, maga is háromszögben. A piramis 13 emeletes, külsőleg 78 (6*13) téglából áll össze, a talajon 13 fűcsomó helyezkedik el, az "ANNUIT COEPTIS" (latin kifejezés, magyarul "helyesli szándékainkat") 13 betűből áll - bár valójában csak 12 karakter formájában, és a két oldalra szimmetrikusan 6-6 karakter arányban ábrázolódik.

A piramis legalsó téglasorán római számokkal MDCCLXXVI, vagyis 1776 van írva, az USA alapításának évszáma.

A Pecsétre ráhelyezve a Dávid csillagot, vagyis a Hexagram-ot, annak csúcsai a M-A-S-O-N betűket, vagyis a Mason (Kőműves) szót emelik ki. (Lásd: Szabadkőművesség)

A "NOVUS ORDO SECLORUM" latin felirat, angolul New World Order (NWO), jelentése: "Az Idők Új Rendje", magyarul az "Új világrend" néven említjük.

A Pecsét hátoldala egyértelművé teszi az Atlantisz-Egyiptom-Római birodalom-NWO folytonosságot - napjainkban az USA képében.