FANDOM


A 666 szám gyakran visszatérő, igen jelentős (ha nem a legjelentősebb) számmisztikai elem és szimbólum az Irányítóknál és szervezeteiknél, különösen a sátánista befolyásoltságúaknál.

Jellemzői:

  • páros, összetett, természetes szám
  • 12 osztója van a természetes számok halmazán: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 37, 74, 111, 222, 333 és 666
  • visszafelé felírva ugyanazt a számot kapjuk
  • a szénatom 6 elektront, 6 protont, és 6 neutront tartalmaz; a szén a periódusos rendszer 6. eleme
  • a szabályos háromszög minden belső szöge ugyanakkora, mégpedig 60°, vagyis 6(0) és 6(0) és 6(0) -> 666 (a számmisztikában a 0 általánosan elhagyható, mert az általában tízes számrendszerbeli matematikai összefüggéseket vizsgál, ami eképpen is végrehajtható)

Jelentései és értelmezései (használóitól is függően) Szerkesztés

  • Az emberi tökéletlenség hangsúlyozása: Biblia értelemben a 6-os az ember, a 7-es pedig az isteni tökéletesség száma, melyhez viszonyítva a hatos 1-vel kisebb, ami szimbolikusan az emberi tökéletlenséget jeleníti meg az isteni tökéletességgel szemben, amit annak háromszori megjelenítésével tesznek hangsúlyossá
  • A Fenevad száma: Szintén a Biblia alapján a Fenevad (=Sátán?) számának tartják, ahol a Jelenések Könyve, 13:16-18 a következőket írja: "Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat."[1] E szöveg ténylegesen is igaz napjainkra, ugyanis manapság adás-vételkor elengedhetetlen szabvány a vonalkódok használata, melyek csakugyan kódolják magukban a 666-os számsort (bővebben lásd: ott!).

Használata és ábrázolásai Szerkesztés

A 666-ot a közvélemény a legalapvetőbb sátánista számként tartja számon, amely ide sorolható munkákban (pl. a rockzenészek világából) gyakran kerül megjelenítésre nyilvánvaló módon, tágabb körben az Irányítók a leghétköznapibb, ártatlannak vélt felületeken is terjesztik azt különböző, általában burkolt, kódolt módon - talán a Sátán közelgő uralmát jelezve a Föld egésze felett, talán egyéb okból kifolyólag. Ez előfordul pl. a 6-os szám formájának háromszori beágyazásával komplex formákba, de szokványos minta, amikor a 6-os fordított gemátriai átirataként alkalmazzák. Előszeretettel használt betűk 6. betűk pl. a héber írásban a Váv (ami latinra átírva a V - ebből nyelvészeti módon jön még a W, illetve az U is), vagy pl. az angol F.

Példák:

  • a Világháló angol elnevezésének rövidítése, a World Wide Web, azaz WWW, amelyet szabványosan az internetes elérési utak elé minden esetben be kell írni, noha a böngészők a mellőzése esetén is képesek eligazodni (nincs igazi információs tartalma)
  • a Természetvédelmi Világalap, angolul World Wide Fund of Nature rövidítése: WWF

Hétköznapi szimbólumként, céges logókban vagy egyéb módon Szerkesztés

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki